Vi delar garaget med vår systerförening Brf Serenaden. Förvaltning av garaget sker i form av en samfällighet, som reglerar förhållandena och reglerna i garaget.

Brf Balladen i Västra Eriksberg har 35 garageplatser, 2 MC-platser och 20 arrendeplatser utomhus. Av dessa 35 garageplatser är 2 bilplatser handikappanpassade.

Arrendeplatserna ligger utanför fastigheten vid Pölsebo hållplats. De platser i garaget som tillhör Brf Balladen är 1-35, MC1-MC2. Brf Balladen i Västra Eriksberg förvaltar sina egna platser. Det är således en separat kö till just våra platser och denna sköts av styrelsen.

Styrelsen ansvarar också för hyresavtal och ordningsfrågor i vår del av garaget, medan hyresavier sköts av vår förvaltare. Kostnaden för en garageplats är för närvarande 950 kr/månad, MC-parkering 475 kr/månad, samt arrendeparkering 550 kr/månad (inklusive moms). Avtal och uthyrning

Medlem har rätt att till sin bostadsrätt disponera en parkeringsplats för bil och MC i mån av lediga platser. Styrelsen fördelar platser med hänsyn till önskemål och tillgång på lediga platser. Du tecknar ett hyresavtal med föreningen för garageplatsen.

Om två personer äger en bostadsrätt gemensamt så kan bara en teckna avtal. När du hyr en garageplats får du en fjärrkontroll som möjliggör öppning av garageporten från bilen. Även lägenhetsnyckeln kan användas. Upplåtelse i andra hand av parkeringsplats är inte tillåten.

Du som redan har en plats i garaget och vill hyra en extra garageplats kan bara göra detta tillfälligt. D.v.s om det finns lediga platser kan du få hyra plats tills Styrelsen behöver denna till hyresgäst som inte har någon garageplats idag.

Vi har policyn att 1 lägenhet har rätt till max 1 garageplats.