Trivselreglerna är antagna av styrelsen i november 2013. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och miljö- och hälsoskyddslagen. Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med oss i styrelsen.

För att vi i Brf Balladen ska få ett trevligt boende, finns det en del saker att tänka på…

Föreningens egendom
Vi skall alla vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom…

Spiller du t.ex. i trappan eller i hissen bör du torka upp efter dig…

Rökning
Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, källaren eller i andra gemensamma utrymmen, detta gäller utan undantag…

Placering av föremål
Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat gods utanför era dörrar…

Trappan är er brandväg, den måste vara framkomlig…

Brandrisk
Enligt brandmyndigheten ska inte grillkol eller briketter och tändvätska användas i tätbebyggt område p.g.a. hög brandrisk…

TIPS! Det är lämpligt att ha en skyddshandske till hands vid gasolgrillen om du behöver stänga ventilen vid eventuell brand…

Gasolbehållare
I flerbostadshus får gasolbehållare med en volym av vardera högst 5 liter förvaras…

Rasting av husdjur
Rasta inte djur samt håll dem kopplade på föreningens område.

Fester
Normalt ska det råda frid inomhus och på gården mellan 23:00-07:00. Vid fester informerar du i god tid dina grannar. Tänk på att ditt golv kan vara grannens tak samt att vissa lägenheter har sovrum in mot gården.

Känner du dig störd?
Om du känner dig störd av din granne eller annan föreningsmedlem, tala först med vederbörande. Förmodligen har denne inte förstått att du blivit störd. Skulle detta inte hjälpa, kontakta styrelsen.